Århusbakkens Kloakmester tilbyder

Aage Vindum er autoriseret kloakmester. Virksomheden er placeret i Silkeborg midtby og tilbyder bla. kloakering i forbindelse med nybyggeri, reperation af kloakanlæg, løsninger af regnvandsproblemer i forbindelse med skybrud, etablering af anlæg til genanvendelse af regnvand og kloakering i landområder.

Kloakarbejde

 • Ny kloakering
 • Kloak reperation
 • Separering af regn- og spildevand
 • Dræning
 • Nedsivningsanlæg
 • Kloak TV-inspektion
 • Montering af rottestop i skelbrønde
 • Anlæg til genbrug af regnvand
 • Lokalisering af brønde
 • Gratis skybruds tjek

Bygnings-service

 • Energi kontrol
 • Bygningstermografering
 • Kontrol af brand sprinkleranlæg
kloakmester Kloakservice

Regnvandsbeholder

kloakmester Kloakservice i Silkeborg